7. Druhá realita (část první)

29. května 2018 v 16:34 | Stázka |  Povídka: The Black Obsession III
~ It is a woman's nature to be constant - to love one and one only, blindly, tenderly, and for ever - bless them, dear creatures! ~
- Anne Brontë
Narcissa se otočila a ještě notnou chvíli se dívala na místo, kde před okamžikem byl tunel. Myslela na svou dceru a začala zmatkovat.
,,Cissy, pojď," chytila ji Hermiona za ruku, ta se však vysmekla.
,,Moje dcera... je tam, na druhé straně, musím za ní!" Řekla zoufale a dívala se na Hermionu jako kdyby očekávala, že přijde s nějakým řešením. Ta se na ni však jen podívala provinilým pohledem.
,,Přijdeme na to, jak se vrátit," řekla po chvíli mlčení. ,,Jen teď musíme najít tu ženu, která vzala knihu. Když najdeme ji, najdeme i způsob, jak se vrátit zpátky."
Narcissa se zamyslela. Znělo to logicky. Ona osoba musela vědět, jak tunel otevřít na dostatečně dlouhou dobu, aby mohly projít. Bylo to teď jediné řešení, musely ji najít. ,,Dobře," přikývla a společně s Hermionou se rozešly ulicí. Poznávaly to místo. Bylo to nedaleko útočiště v Londýně. Vypadalo to přesně jako v jejich realitě, jen s tím rozdílem, že zde bylo ticho a prázdno. Hustá mlha jim znemožňovala vidět dál než na několik metrů. Vypadalo to, jako by široko daleko nikdo nežil, jako kdyby z Londýna vyprchal všechen život. Hermiona vytáhla svou hůlku a její špičku rozsvítila. Narcissa ji následovala. Obě kráčely opatrně a tiše ulicí, když vtom jim nad hlavami prosvištěla kletba. Narcissa rychle vyčarovala štít, který zastavil další, tentokrát lépe mířenou.
,,Hermiono?" Ozval se udivený hlas a jí neznámý muž vystoupil z mlhy. ,,Ale jak je to možné?" Zeptal se a kráčel k nim. Narcissa vytřeštila oči.
,,Regulusi? Jsi to ty?" Zeptala se nechápavě, sklonila hůlku a štít v tom okamžiku zmizel.
,,Narcisso?" Překvapeně zamrkal a vypadal, že neví, ze které z čarodějek má být udivený více.
,,Regulusi, zbláznil jsi se?" Ozvalo se za ním a Narcissu s Hermionou zasáhla v tom okamžiku kletba. ,,Může to být mnoholičný lektvar!" Ozval se muž a přiběhl k nim. Ani jedna se nemohla hýbat, byly obě svázané kouzelnými provazy a Narcissa v tom okamžiku litovala, že hůlku sklonila.
,,Je to ona, je to Hermiona, Remusi!" Řekl Regulus a snažil se ho zastavit.
,,Hermiona je mrtvá!"Zamračil se. ,,Všichni jsme viděli její bezvládné tělo na vlastní oči!" Řekl a pak se podíval na ty dvě. ,,Což mne přivádí k otázce, kdo jste?"
Narcissa nakrčila nos. ,,Nebudu odpovídat někomu, kdo mne bezdůvodně sváže a chová se ke mně jako ke zločinci!"
,,Hmmm, ty v podstatě zločinec jsi, Narcisso! Pokud jsi to vůbec ty. Vykašlala jsi se na nás, nechala jsi nás tady napospas a nereagovala ani na jednu sovu s prosbou o pomoc! Copak tady tak najednou děláš, co? Ne... nemyslím si, že jsi to ty," řekl a namířil na ni hůlku. ,,Revelio!" Řekl, nic se však nestalo. Zamračil se a zkusil to samé na Hermionu, ale nic.
,,Profesore, jsme to my!" Řekla a Lupin pozvedl obočí. ,,Profesore?" Pohlédl na Reguluse a ten jen pokrčil nechápavě rameny. ,,Musíte nám věřit!"
,,Věřit?" Lupin se ušklíbl. ,,Slepá víra nás v této válce už stála mnoho životů," odpověděl.
,,Ve válce?" Zeptala se Hermiona nechápavě a Remus s Regulusem na sebe pohlédli.
,,Ve válce s ty víš kým, odkud jsi spadla?" Díval se na ni podezíravě.
Hermiona pohlédla na Narcissu. ,,Můžeme vše vysvětlit, když nás necháte," řekla.
,,A kdybyste nás zbavili těch pout, byly bychom opravdu vděčné," dodala Narcissa stroze a Regulus mávl hůlkou. Provazy v tom okamžiku zmizely a Cissa si promnula bolavé zápěstí.
,,Někdo od vás použil přístroj, který vytváří časový průchod," začala Hermiona a Lupin se zamračil, neřekl však zatím nic. ,,Nějaká žena pronikla do naší reality a vzala nám objekt, který měl zůstat navždy skryt. Je nebezpečný, může vypustit opravdu černou magii."
,,Morganina kniha," řekl Regulus a Hermiona přikývla.
,,Ale vždyť jsme se shodli na tom, že ten přístroj k sehnání té knihy nepoužijeme," zamračil se Lupin. ,,A povedlo se té ženě dostat se zpátky sem i s knihou?" Pohlédl na Hermionu, která přikývla. ,,Takže vy dvě..."
,,Nepatříme sem. Musíme si vzít knihu zpátky a vrátit se, než se stane něco strašného."
,,Věřte mi, tady už se nic strašnějšího stát nemůže," povzdychl si Lupin. ,,Pojďte, vezmeme vás k nám, musíme zjistit, kdo to udělal," řekl.
Hermiona s Narcissou je následovaly až k místu, kde původně stálo útočiště, bylo však úplně zdemolované.
,,Co se tady stalo?" Hlesla Narcissa.
,,Nic," odpověděl Regulus, když Lupin pronesl jakési zaříkávadlo. ,,Je to jen ochranné kouzlo, které vytvořila má dcera, nedá se odhalit, takže je to výborné místo na skrývání, pro nás, pro odboj," odpověděl.
,,Ty máš dceru?" Překvapeně zamrkala Narcissa.
,,Ano, jmenuje se Veronica. Pamatuješ, jak jsme neustále bojovali se Siriusem o přízeň Marlene McKinnonové?" Uchechtl se a Narcissa přikývla. ,,Tak já vyhrál," mrkl na ni a Narcissa vypadala, že to musí zpracovat. Před nimi se mezitím objevily dveře, do kterých vstoupili. Útočiště vypadalo zevnitř nedotčené a přesně tak, jak si ho Narcissa pamatovala, jen nikde neviděla žádné tvory.
,,Kde jsou všichni svěřenci?" Zeptala se Narcissa.
,,Žádní tvorové tady už zavření nejsou, jen my. Časy se změnily, Narcisso, neočekávej tady pětihvězdičkové pokoje," odpověděl Lupin. ,,Na to jsi možná zvyklá z Ameriky, ale tady to mít nebudeš," ušklíbl se a Narcissa na něj nechápavě pohlédla, Lupin však už nic neřekl.
,,Nic si z toho nedělej," řekl Regulus tiše. ,,Má vztek na naši Narcissu a vybíjí si ho na tobě."
,,Ale proč? Co moje já udělalo tak strašného, že jí nemůže přijít na jméno?"
,,Jako dívka, ještě v Bradavicích, se zamilovala do jisté kouzelnice, Anastázie Sayreové, zasnoubily se a utekly spolu. Usadily se v Americe, protože jim Cygnus nedal pokoj," ušklíbl se. Narcissa naprázdno polkla a Hermiona jí věnovala konejšivý pohled. ,,A když pán zla vyhrál druhou kouzelnickou válku, nevrátila se, aby pomohla odboji. Nereagovala ani na jednu sovu, ani na jedinou prosbu o pomoc."
,,Má asi pocit, že se jí to netýká," promluvil Lupin znovu. ,,Ale to je na velkém omylu. Až pán zla zničí ty poslední, kteří mu odporují, půjde po kouzelnickém světě v Americe, tím jsem si jistý," ušklíbl se. Narcissa však už nevnímala. Srdce jí bušilo až ve spáncích a jediné, na co teď myslela, byla Anastázie a jak moc ji chce znovu vidět, živou a zdravou.
,,Remusi!" Ozval se ženský hlas. Byla to Molly Weasleyová, která, když uviděla Hermionu, vypískla a její manžel ji musel podepřít, aby neupadla.
,,Nevzrušujte se," řekl Remus. ,,Tohle není naše Hermiona, je z jiné časové reality," řekl, když vstoupili do místnosti, kde všichni seděli kolem dlouhého stolu. Hermiona si pomyslela, že je to jako setkání Řádu na Grimmauldově náměstí. Byli tam Weasleyovi, všichni kromě Rona a Harryho také nikde neviděla, otřepalo ji a neměla odvahu se zeptat, co se s Harrym stalo. Fleur seděla vedle Billa, který ji držel v objetí. Henry s Amarantou tam seděli také, stejně tak jakási neznámá dívka s černými vlasy po ramena a tmavýma očima, stejnými tak jako měl Regulus či Bellatrix.
,,To je Ronnie, moje dcera, před rokem dokončila Bradavice," řekl a Veronica se usmála nuceným úsměvem. Hermiona sebou ošila a otočila se, protože někdo vešel dovnitř.
,,Hermiono?" Uslyšela známý hlas. Byl to Ron, který ji objal, nestihla ani zareagovat. Za ním stál Harry a nechápavě se na ni díval.
,,Jak je to možné?" Dostal ze sebe. Hermiona jemu a všem ostatním znovu zopakovala všechno, co řekla Regulusovi a Lupinovi, paní Weasleyová se na to musela posadit.
,,Takže někdo z Řádu má tu knihu?" Zeptal se Harry najednou a rozhlédl se po všech ostatních, nikdo však nic neřekl.
,,Byla to žena, která věděla, jak se přístroj používá," řekla Hermiona a pohlédla na Amarantu, ta však seděla klidně, výraz se jí vůbec nezměnil.
,,Kde je vůbec Ted?" Zeptala se paní Weasleyová. ,,Nebyl s vámi, chlapci?" Pohlédla na Harryho a Rona.
,,Ne, mamko, Ted s námi vůbec nebyl," odpověděl Ron.
,,To je divné, naposledy jsem ho viděla včera večer," řekla a povzdychla si.
,,Podíváme se po něm s Regulusem," řekl Remus a Regulus přikývl.
Když se všichni rozešli, Harry, Ron, Hermiona a Narcissa zůstali v místnosti. Amaranta se vrátila do svého pokoje, avšak ucítila na sobě něčí ruku. Trhla sebou a když uviděla Remuse, zamrkala.
,,Vím, že jsi to byla ty, viděl jsem tě. Tebe i Edwarda. Kde je ta kniha?"
,,Pusť mě, zbláznil jsi se?"
,,Přestaň to na mě hrát! Byla jsi jedna z mála, která hlasovala pro to, aby se ta kniha přinesla sem. A viděl jsem tě na vlastní oči, Amaranto," řekl, odstrčil ji a vešel dovnitř, kde se začal prohrabovat jejími věcmi. A dole v šatníku našel schovaný plášť s kápí. Vzal ho do ruky a otočil se na ni. ,,Takže? Budeš mluvit?"
Amaranta se zamračila. ,,Okamžitě odejdi, Remusi, varuji tě! Kdybych tu knihu měla, řekla bych ti o tom. Tobě i ostatním."
Lupin se zamračil a přešel úplně až k ní. ,,Však já zjistím, co máš za lubem. A jestli se Ted brzy nevrátí, tak toho budeš litovat," řekl, hodil plášť na zem a odešel.
Harry, Ron, Hermiona a Narcissa stáli v místnosti a Hermiona promluvila. ,,Co se stalo, Harry?"
Harry jí odsunul židli, aby se posadila a Hermiona tak učinila, stejně jako ostatní. ,,Ty víš kdo vyhrál," odpověděl a povzdychl si. ,,Hledali jsme viteály, všechny je zničili, i ten poslední, který byl uvnitř mne samotného. Avšak nezemřel ani tak. Tohle netušil ani Brumbál, Voldmort měl ještě jinou zbraň. Pronesl kouzlo věčného života z Morganiny knihy a my nevíme, jak to zvrátit. Kniha byla zničena a my ji potřebovali k tomu, abychom to kouzlo zrušili. Zkusili jsme několikrát vrátit čas předtím, než ji zničil, vydali jsme se pro ni, ale pokaždé u toho někdo zemřel nebo se něco pokazilo. A Amaranta poté přišla s tímto nápadem, přejít do jiné časové reality a knihu získat, abychom mohli zvrátit kouzlo a zabít ho. Jenže většina s tím nesouhlasila, protože to bylo moc riskantní a nebezpečné."
,,Ale jak to tak vypadá, stejně k tomu došlo," řekl Ron a Harry přikývl.
,,My už to jednou zažili," řekla Hermiona. ,,Víme, jak to zvrátit. Kniha není potřeba, kouzlo se váže na určitý předmět, který má kouzelník, je to jako viteál, ale bez vraždy. A můžeš použít jen jeden. Pokud ho zničíš, kouzlo pomine. V naší realitě ho použila Bellatrix."
,,Bella?" Zamrkal Ron překvapeně a Narcissa s Hermionou pozvedly obočí nad tím, jak přátelsky jeho tón hlasu zněl, když vyslovil její jméno.
,,Znali jste se?" Zeptala se Narcissa.
,,Ovšem. Byla to dvojitá agentka, pracovala pro Řád. Jenomže vy víte kdo se o tom dozvěděl a zabil ji."
,,Nejen ji," dodal Harry a Ron sebou ošil a pohlédl na Hermionu.
,,Ona a naše Hermiona se milovaly, byl to tragický konec jejich velké lásky," povzdychl si Ron. ,,Pán zla dostal Hermionu a chystal se ji mučit, aby prozradila, kde se ukrývá odboj. Bellatrix tam byla taky, nemohla to vydržet a vyslala proti němu kletbu, chtěla ji zachránit, ale tím se prozradila. Zabil je obě. Jejich těla...," zaťal Ron ruce v pěst. ,,Nebyly to už ony, když s nimi skončil. Mučil je těmi nejohavnějšími způsoby, nic však neřekly, nepovolily. Zemřely jako hrdinky a staly se symbolem našeho odboje."
Hermiona na sobě cítila pohled Narcissy, nepohlédla však na ni a nedala na sobě své rozrušení znát. Uvnitř byla šťastná, že se to druhé Hermioně povedlo a zároveň měla vztek, že jim to Voldemort vzal.
,,A co se stalo se Siriusem?" Zeptala se Narcissa zvědavě.
,,Nikdo neví, kde je. Myslíme si, že je po smrti, ačkoli se jeho tělo nikdy nenašlo. Ale kdyby žil, myslím si, že by nás už kontaktoval," povzdychl si Harry.
,,A dcera Reguluse a Marlene?" Zeptala se Hermiona jen tak mimochodem. ,,Proč se na mne dívala jako kdyby mě chtěla zabít?"
Ron se uchechtl. ,,Vy dvě jste se nemusely, neustále jste si dokazovaly, že je jedna lepší než ta druhá. A vlastně jsi jí i záviděla, že umí bezhůlkovou magii na tak výborné úrovni. Ale ty ses taky zlepšovala, nikdy jsi to nevzdala," pousmál se Ron a povzdychl si.
,,A Edward s Andromedou? Jsou stále spolu?" Zeptala se Narcissa.
Harry pohlédl na Rona a ten zase na něj. ,,Andromeda je po smrti, stejně tak Dora. Ta byla těhotná s Lupinem, když několik smrtijedů při hledání jejího otce přišlo k nim domů je vyslechnout. Zabili je obě a to malé jí vyrvali z břicha a poslali Remusovi. Byl to Dolohov s Carrowem. Ted s Remusem teď chtějí jen jedno, pomstít se, chtějí, aby trpěli."
Narcissa sebou ošila a Hermiona jí stiskla ruku, pohlédla na ni, Cissy však byla úplně bledá.
,,Počkej, natočím ti trochu vody," řekla Hermiona a postavila se. Vzala skleničku, do které jí napustila vodu z kohoutku a podala jí ji.
,,Děkuji," řekla, napila se a pokusila se trochu uklidnit.
,,Vy víte kdo ovládá teď celý kouzelnický Londýn, jen malá skupinka lidí mu stále vzdoruje. Lucius Malfoy je jeho pravá ruka a má pod sebou všechny smrtijedy."
,,A Draco?" Zeptala se Narcissa opatrně, bála se toho, co uslyší.
,,Kdo je Draco?" Zeptal se Harry a pohlédl na Rona, zda jej nezná, ten však zakroutil hlavou.
,,Cissy, pokud jejich Narcissa utekla do Ameriky s Anastázií, Draco se nikdy nenarodil," řekla Hermiona a dívala se na ni.
,,Ach... a Lucius Malfoy... má děti?" Zeptala se.
,,Ano, syna, jmenuje se Naos a je to pořádný pitomec," ušklíbl se Ron.
,,A jeho matka?"
,,Adelaida Rosierová," odpověděl a Narcissa sebou trhla.
,,Je to má sestřenice, dcera bratra mé matky, Druelly Rosierové."
,,Narcisso, drahoušku, pomohla bys mi s večeří?" Zeptala se Molly, která nakoukla do místnosti a Narcissa přikývla.
,,Nachystala jsem vám pokoj, snad vám nebude vadit společný," řekla Molly. ,,Nemáme dostatek postelí."
,,V pořádku," pousmála se Hermiona. ,,Jsem na to už zvyklá," uchechtla se, protože si vzpomněla na jejich dovolenou a Cissy se pousmála. ,,Tak se uvidíme později," řekla Hermiona, dala jí pusu na tvář a Harry s Ronem Hermionu odvedli do jejího pokoje. Narcissa odešla s Molly do kuchyně a její myšlenky teď byly u Naose, jaký asi je a také u Anastázie, kterou toužila spatřit víc, než kdy jindy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama